Khi nào thì bắt đầu chơi trò chơi quản lý bóng đá?

Các sinh viên kinh doanh theo đuổi giáo dục của họ về quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự và các doanh nghiệp khác có cơ hội học được nhiều bài học tuyệt vời từ môn thể thao bóng đá. Xem bóng đá và các trận bóng đá trên truyền hình, chơi các trò chơi bóng đá trực tuyến miễn phí và bắt đầu với tư cách là người chơi trong trò chơi quản lý bóng đá là một số cách tốt nhất để giải quyết để rút ra bài học từ trò chơi.

Có lần Chris Brady chỉ ra rằng trò chơi bóng đá trở thành cơ sở cho nhiều mô hình kinh doanh. Một ví dụ đơn giản có thể được xem là quá trình ra quyết định phổ biến đối với cả một sinh viên kinh doanh và một doanh nhân và một người quản lý bóng đá. Tuy nhiên, các cầu thủ quản lý bóng đá tỏ ra khá hiệu quả hơn trong việc hiểu ý nghĩa của các quyết định. Bởi vì họ nhận thức rõ thực tế, rằng mỗi một quyết định nhỏ hoặc bước đi về phía sai trái đều có thể dẫn đến thất bại của trò chơi. Sự kiên định, kiên nhẫn và khoan dung của một cầu thủ quản lý bóng đá đưa anh ta đến tầm nhìn sâu sắc và khả năng phán đoán trực quan. Do đó, sinh viên nghiên cứu kinh doanh nắm được bài học rằng để nắm bắt chất lượng các phương thức kinh doanh và quyết định kịp thời trong bất kỳ hoạt động quản lý kinh doanh hoặc quản lý nguồn nhân lực hoặc quản lý thương hiệu hoặc quản lý tài chính có thể đạt được thông qua phương pháp tư duy phản biện. Là những người chơi bóng trên các nhà quản lý bóng đá phân tích và đánh giá một cách nghiêm túc trước khi thực sự đưa ra bất kỳ hành động nào.

Khái niệm trở thành một cầu thủ hiệu quả trong đội khi làm truc tiep bong đá việc trong một dự án kinh doanh hoặc một ý tưởng kế hoạch kinh doanh hoặc nghiên cứu kinh doanh phù hợp với khuôn mẫu của trò chơi dành cho người quản lý bóng đá và môn thể thao bóng đá nơi tinh thần nỗ lực của cả đội được đánh giá cao và được coi là bước hướng tới thành công. Tương tự như vậy, phương thức kinh doanh cung cấp đào tạo cho nhân viên làm việc trong tổ chức để cải thiện họ và tăng cường nguồn nhân lực của tổ chức là một bản sao của các khóa đào tạo hoặc thực hành của môn thể thao bóng đá.

Các trò chơi bóng đá trực tuyến miễn phí nên được chơi bởi các nhân sự và sinh viên kinh doanh để nâng cao hiểu biết tâm lý của họ và xây dựng các phán đoán trực quan không chủ định để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Trò chơi bóng đá cung cấp một nền tảng để trở thành một nhà quản lý tốt hơn; một đội chơi tốt hơn; một người lập kế hoạch tốt hơn; một người giám sát tốt hơn và một nhà kinh doanh giỏi hơn những người chỉ bị giới hạn trong các cuốn sách văn bản.